About us


In recent years, the gradual orientation of production towards organic products has become the starting point for sustainable development on our planet. 
 

S týmto cieľom sme hľadala produkt, ktorý dokáže zákazníkovi ponúknuť rovnaké potešenie a efekt bez toho, aby zaťažil planétu alebo ublížil vlastnému zdraviu. Spoločnosť SO.SLOW, s.r.o., ktorej som majiteľkou, začala pôsobiť na trhu v roku 2020. Sme mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorej zameraním je výroba ekologických, handmade/ručne robených/ sviečok. Naše produkty spĺňajú vysoké požiadavky na použitie ekologických alebo recyklovateľných materiálov. Vosk, vône, knôty, balenie – všetky tieto zložky sú v súlade s požiadavkami na trvalo udržateľný rozvoj a použitie výlučne prírodných materiálov, ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na planétu, ani neohrozia zdravie ich užívateľov.

 

We thank you in advance for your responsible approach to our planet. More info here.