ORIENT

003

Frankincense has been used in the past to drive away evil spirits. This sweetly spicy aroma harmonizes the mind and helps to meditate. Ylang Ylang evokes joy and sensuality.

17 WITH VAT

Na sklade (dostupné na objednávku)

Description

Hand-cast vegan soy candles with a gently crackling pinkwood wick. 

Burning time 25-35 hours, 165g. 

Fragrances are like all other components of candles of natural origin and are created by maceration of natural herbs, flowers or plants. This particular smell comes from Slovakia. 

Learn more

Safety

Aby ste predišli prasknutiu skla nepáľte sviečku dlhšie ako 3 hodiny, nikdy nepáľte posledné 2 centimetre vosku a nedovoľte knôtu dotýkať sa skla. Neprenášajte horiacu sviečku. Vždy ju položte sviečku na nehorľavú podložku, ďaleko od horľavých vecí, mimo dosahu detí a domácich zvierat. Dbajte na dostatočný priestor medzi dvoma zapálenými sviečkami – aspoň 10 cm. Nikdy nenechávajte horiacu sviečku samu. Nekonzumovať.

Použitie: Pred každým zapálením sviečky skráťte knôt na cca 0,5 – 1 cm. Zabránite tak silnému horeniu. Sviečka zo sójového vosku horí omnoho dlhšie ako klasická parafínová sviečka.