ZEN

007

The penetrating essence of jasmine is one of the most captivating and at the same time the most expensive in the world. It's a known aphrodisiac. Santal gives this composition a sweet, woody-balsamic aroma and evokes feelings of warmth and passion.

17 WITH VAT

In stock

Description

Hand-cast vegan soy candles with a gently crackling pinkwood wick. 

Burning time 25-35 hours, 165g. 

Fragrances are like all other components of candles of natural origin and are created by maceration of natural herbs, flowers or plants. They come from the center of the world's fragrances, from the French city of GRASSE.

Learn more

Safety

Aby ste predišli prasknutiu skla nepáľte sviečku dlhšie ako 3 hodiny, nikdy nepáľte posledné 2 centimetre vosku a nedovoľte knôtu dotýkať sa skla. Neprenášajte horiacu sviečku. Vždy ju položte sviečku na nehorľavú podložku, ďaleko od horľavých vecí, mimo dosahu detí a domácich zvierat. Dbajte na dostatočný priestor medzi dvoma zapálenými sviečkami – aspoň 10 cm. Nikdy nenechávajte horiacu sviečku samu. Nekonzumovať.

Použitie: Pred každým zapálením sviečky skráťte knôt na cca 0,5 – 1 cm. Zabránite tak silnému horeniu. Sviečka zo sójového vosku horí omnoho dlhšie ako klasická parafínová sviečka.