Postupná orientácia výroby na ekologické produkty sa stala v posledných rokoch východiskom pre trvalo udržateľný rozvoj na našej planéte.

Volám sa Kristína Mikulajová a s týmto cieľom som hľadala produkt, ktorý dokáže zákazníkovi ponúknuť rovnaké potešenie a efekt bez toho.

„SO.SLOW som založila v roku 2020. Sme mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorej zameraním je výroba ekologických, handmade/ručne robených/ sviečok.

Naše produkty spĺňajú vysoké požiadavky na použitie ekologických alebo recyklovateľných materiálov. Vosk, vône, knôty, balenie – všetky tieto zložky sú v súlade s požiadavkami na trvalo udržateľný rozvoj a použitie výlučne netoxických materiálov, ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na planétu, ani neohrozia zdravie ich užívateľov.

Postupná orientácia výroby na ekologické produkty sa stala v posledných rokoch východiskom pre trvalo udržateľný rozvoj na našej planéte.

Volám sa Kristína Mikulajová a s týmto cieľom som hľadala produkt, ktorý dokáže zákazníkovi ponúknuť rovnaké potešenie a efekt bez toho.

„SO.SLOW som založila v roku 2020. Sme mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorej zameraním je výroba ekologických, handmade/ručne robených/ sviečok.

Naše produkty spĺňajú vysoké požiadavky na použitie ekologických alebo recyklovateľných materiálov. Vosk, vône, knôty, balenie – všetky tieto zložky sú v súlade s požiadavkami na trvalo udržateľný rozvoj a použitie výlučne netoxických materiálov, ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na planétu, ani neohrozia zdravie ich užívateľov.

„Od samého začiatku SO.SLOW bola hlavná myšlienka nevyrábať niečo, čo by ubližovalo ľudskému zdraviu alebo planéte. Jednoducho udržateľný spôsob podnikania. Je to trend, ktorý verím, bude ďalej rásť a fungovaťuž navždy. Okrem toho je to asi jediná možnosť, ako pomôcť planéte a budúcim generáciám. Čím dlhšie SO.SLOW tvorím, tým viac sa snažím posúvať myšlienku, čo to znamená byť spoločensky zodpovednou značkou“ hovorí zakladateľka SO.SLOW, Kristína Mikulajová.

 

„Od samého začiatku SO.SLOW bola hlavná myšlienka nevyrábať‘ niečo, čo by ubližovalo ľudskému zdraviu alebo planéte. Jednoducho udržateľný spôsob podnikania. Je to trend, ktorý verím, bude ďalej rásť a fungovať‘ už navždy. Okrem toho je to asi jediná možnosť, ako pomôcť‘ planéte a budúcim generáciám. Čim dlhšie SO.SLOW tvorím, tÿm viac sa snažím posúvať myšlienku, čo to znamená byt spoločensky zodpovednou značkou“ hovorí zakladateľka SO.SLOW, Kristína Mikulajová.

„Od samého začiatku SO.SLOW bola hlavná myšlienka nevyrábať niečo, čo by ubližovalo ľudskému zdraviu alebo planéte. Jednoducho udržateľný spôsob podnikania. Je to trend, ktorý verím, bude ďalej rásť a fungovaťuž navždy. Okrem toho je to asi jediná možnosť, ako pomôcť planéte a budúcim generáciám. Čím dlhšie SO.SLOW tvorím, tým viac sa snažím posúvať myšlienku, čo to znamená byť spoločensky zodpovednou značkou“ hovorí zakladateľka SO.SLOW, Kristína Mikulajová.